Projectfasen

analyse

1. Analyse

De analysefase start met een kick-off met de werkgroep van de opdrachtgever. Tijdens de kick-off:

  • maken we met iedereen kennis
  • nemen we het voorstel door
  • bespreken we het benodigde of reeds aanwezige bronmateriaal
  • spreken we onze wederzijdse verwachtingen uit,
  • bespreken we de planning
  • plannen we waar mogelijk alvast afspraken in de agenda’s.

Na de kick-off gaan we inhoudelijk aan de slag. In de analysefase leggen we de fundering van de module. We verzamelen al het bronmateriaal, analyseren de inhoud en stellen de structuur van de module vast. We maken dit visueel in een mindmap. De opdrachtgever geeft goedkeuring op deze mindmap voordat we de volgende fase starten.

2. Prototype

Om in een vroeg stadium een indruk te geven van de module, ontwikkelen wij in deze fase een prototype. Daarvoor werken we een aantal schermen inhoudelijk uit in een didactisch script en ontwikkelen wij een aantal schermen. Met het prototype krijgt de opdrachtgever een beeld van de vormgeving, de schrijfstijl, de werking van de module en de werkvormen. Het prototype wordt getoond op onze Development Academy. Voordat we de inhoud verder uitwerken moet de opdrachtgever het prototype goedkeuren. Op basis van het prototype gaan wij namelijk verder met de ontwikkeling van de module.

3. Ontwikkeling

In deze fase gaat de ontwikkeling verder op basis van de basisuitwerking van het prototype. We schrijven alle inhoud tot in detail uit in een didactisch script in Excel. De opdrachtgever beoordeelt de eerste versie van deze uitwerking en noteert de feedback in dit Excelbestand. Vervolgens passen wij het script aan en maken we dit in overleg met de opdrachtgever definitief. Voordat we starten met de ontwikkeling van de module moet de opdrachtgever het script goedkeuren. Na de goedkeuring start de ontwikkeling en verwerken wij alle teksten en visuele en interactieve elementen. Wij testen de module voordat deze naar de opdrachtgever gaat.

feedback

4. Feedback

Zodra de testversie klaar is, test de opdrachtgever de module op een correctie werking. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzamelen van de opmerkingen van de testers, trekt conclusies en noteert deze in het aangeleverde Excelbestand. Kleine tekstuele wijzigingen zijn mogelijk, maar verregaande aanpassingen aan de inhoud en de schermen leiden tot meerwerk. Er is één ronde om de feedback aan te leveren. Meerdere feedbackrondes zijn mogelijk maar leveren meerwerk op, omdat het afstemmen en verwerken van de wijzigingen extra tijd kost. Ons advies: plan voldoende tijd in voor de feedbackronde en zorg dat alle benodigde testers betrokken zijn. Zo voorkomt u meerwerk. Ook het aanleveren van opmerkingen op een andere manier dan via het Excelbestand, bijvoorbeeld in Word of PowerPoint, leidt tot extra werk en dus tot meerwerk. In overleg verwerken wij vervolgens de opmerkingen en maken de module definitief.

5. Implementatie

Wij leveren de definitieve module op als SCORM-publicatie. Vervolgens plaatsen wij de module in de Academy, het LMS van de opdrachtgever of een andere mogelijke locatie.

Wilt u meer informatie ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in of bel ons: +31 (0)70 322 9090