Ontwikkeling

SCORM

SCORM is DE standaard norm voor bedrijven die e-learning ontwikkelen. SCORM is de wereldwijde meest erkende norm die bestaat uit standaarden en specificaties op het gebied van online leren. Alle e-learning modules die volgens deze standaard ontwikkeld en gepubliceerd zijn, hebben een aantal kenmerken in zich waardoor er voortgangsrapportages in onze LMS Academy software en op alle LMS systemen die voldoen aan deze standaard, mogelijk zijn. Een ander voordeel is dat ook bijgehouden wordt waar de gebruiker is gebleven. Dit geldt niet alleen voor digitale trainingen, maar ook voor toetsen en oefeningen. Voor alle maatwerk e-learning modules die door PlusPort worden ontwikkeld, geldt de SCORM Compliant norm.

PC en tablet

Alle e-learningmodules worden in HTML5 ontwikkeld en niet in flash. Hierdoor kunnen medewerkers zowel op PC als op tablet via iedere browser leren. Dit wordt vooraf door ons uitgebreid getest. De LMS Academy van PlusPort is de software om maatwerk e-learning trainingen te publiceren. Uiteraard is de LMS Academy software geheel geschikt voor elke tablet, mobiel en PC en iedere browser.

Optimale designmogelijkheden

Het mediateam van PlusPort ontwikkelt maatwerk e-learning gewoon in huis: dus geen uitbesteding naar landen zoals India of China of naar externe studenten. Wij hebben de beschikking over de nieuwste design software, bibliotheken en materialen. Zo zijn wij in staat om de nieuwste technische, organisatorische en vormgeving mogelijkheden op het gebied van webdesign in te zetten voor een maatwerk e-learning. Bij het ontwikkelen van de maatwerk e-learning modules maken wij onder andere gebruik van Lectora, Captivate, Photoshop en vele andere wereldwijde tools. De talen waarin PlusPort maatwerk ontwikkelt zijn HTML en CSS, ActionScript 2 en 3, Javascript en PHP

Video en animaties

In sommige gevallen kunnen video en animaties een uitkomst bieden om bepaalde informatie effectief over te brengen op de cursist. Onze medewerkers hebben veel ervaring met het begeleiden en produceren van professionele video’s, animaties en tekeningen. Alles wordt voorbereid. Medewerkers van PlusPort ontwikkelen alle interactieve video, animaties en tekeningen zonder dat dit verder wordt uitbesteed. Alle ontwikkelde materialen die door de opdrachtgever worden betaald, zijn uiteraard van de opdrachtgever.

LMS Academy voor publicatie van e-learning

In de LMS Academy is er een uitgebreide sectie voor het publiceren en inrichten van e-learning maatwerk of standaard digitale modules. Hiervoor hoeft niet de gehele LMS academy software aangeschaft te worden maar het onderdeel e-learning, toetsing, certificaatbeheer en rapportages. Voor zeer beperkte kosten zijn organisaties in een paar dagen operationeel en kunnen de e-learningmodules worden uitgerold naar alle medewerkers, terwijl de organisatie gelijk een tool in handen heeft voor het volgen van voortgang en afronding.
De LMS Academy software van PlusPort is één van de meest uitgebreide HR en HSE systemen in Nederland.